دیگر هیچ نمی خواهم

دیگر هیچ نمی خواهم

آرزویی ندارم

نه که مرده باشم

نه ...........

اما همه آرزوهایم را

آنچه که امید میخوانند

زیر پاهایی از جنس شیشه

با کفشهایی به نرمی سکوت

جا گذاشته ام!!!!!!!!!!

راستی بی امید و آرزو

هنوز هم من زنده ام؟

/ 0 نظر / 14 بازدید