غربت

غربت آن نیست که تنها باشی 

 


فارغ از فتنه ی فردا باشی غربت آن است که چون قطره ی آب 

در پی دریا باشی غربت آن است که مثل من و دل 

 


در میان همه کس یکه و تنها باشی...

/ 0 نظر / 42 بازدید