بی تو.

این روزها

 

باتو،

 

به وسعت تمام نداشته هایم 

 

حرف دارم...

 

اما مجالی نیست تا بنشینی 

 

به پای این همه حرف..

 

دلم تنگ است،

 

فقط برای حرف زدن باتو...

/ 0 نظر / 17 بازدید