# درد

دور ایستاده ام

  دور  ایستاده ام ،‌دور .... !!                           در مرز تیره و روشن شرمی  زنانه ...!!  تا شاید بازشناسیم ، شاید ...؟؟؟                                                  و باز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید