# اشک

لیاقت میخواهد

لیـــاقــت مــی خواهــدبـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــبـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزدتعجـــب نکــــن !!در بی لیـــــاقتی تـــو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید