دست های خالی

تقدیم به کسی که در زندگی برایم کم نزاشت؟؟؟؟

دستهایم خالی اند 

جای خالی دست تو را 

هیچکس برایم پر نمیکند راست میگفت شاملو 

دست خالی را باید بر سر کوبید ......

/ 0 نظر / 15 بازدید