تکیه گاه امن

همه ی ما کسی رو داریم که برامون بابا لنگ درازمون باشه، در اصل بابا لنگ دراز یه لفظِ واسه ی کسی که ما رو حمایت میکنه

سالها پیش زمانی که برای اولین بار جودی ابوت را میدیدم ذهنم درگیر بود، ذهنم درگیرِ این که چرا من بابا لنگ درازی ندارم که بهش نامه بدم و از مشکلاتم به او بگم.

 

زمانی بالاخره فهمیدم نامِ بابا لنگ دراز تنها چیزی قرار دادیست بابا لنگ دراز در اصلِ کسی است که همیشه حواسش به ما باشد!

 

و من تنها تو را میشناسم که بابا لنگ درازم باشی و به خاطرِ این خیلی ازت ممنونم تو هیچ وقت و هیچ زمانی مرا تنها نگذاشتی حتی زمانی که نا امید تا امید بودم.
میخوآم بِگَم اوَلین کَسی بودی که تونِستی یه حِس خآص در من ایجاد کُنی ... حِسی شآیَد اِسمِش رو وآبَستِگی هَم بِشه گُذآشت ...
اینکه هَمیشه نَظَرآتِت تونِسته اِحسآسآتِمو  عَوَض کُنه و اینکه تو سَعی میکُنی مَن همیشه یه اِحساس خوب داشته بآشَم بآعِث میشه بیشتر از هَرکَسِ دیگه ای دوسِت دآشته بآشَم ...
اینکه هَمیشه بآعِث میشی حآلُ و هَوآم عَوض شه و عمیق تَرین خَنده هارو بآهآت تَجرُبه کُنَم خِیلی اَرزِشمنده ...
فَقَط حِیف اَزَ من و خِیلی کَسآی دیگه دور شُدی ... اما میدونَم این هَیچ وَقت بآعِث اِحسآسآتِمون نِسبَت به هَم عوض بِشه ...
اینَم بِدون اَفکآرُ اِحسآسآتِ مُشتَرَک بِین دو نَفَر بآ منُ تو مَعنی پِیدا کَرد :)

 

این روزها بیش از پیش به حضورت نیاز دارم شاید به خاطرِهمین تصمیم گرفتم از توبنویسم ........ !!!!!
/ 0 نظر / 26 بازدید