برای پسرم نور دیدگانم

تمامی آنچه دارم ، تمامی آنچه نیاز دارم و همه آنچه می خواهم تو هستی

تمام آنچه می بینم و تمام آنچه احساس می کنم سخت دربرکشیدن توست

وقتی در چشمانت می نگرم می توانم بخشی از بهشت را ببینم

پیش ازاین هرگزچنین حسی را تجربه نکرده بودم

درسراسر زندگی ام عشق به رنگهای گوناگونی جلوه کرد

اما باورکن که عشق من به توحقیقی است و به تو خواهد گفت که هرگز ترکت نخواهم کرد

تو تنها نیستی

 برای من تو آن یگانه ای و تنها قدرت ماندگار

تو آفتاب زندگی من هستی

هرکاری را بخاطر تو انجام خواهم داد

همه جا در کنار تو خواهم بود

آه ، به تو قول می دهم این عشق پایانی ندارد

پسرعزیزم ، عمر دراز همراه با سلامتی و خوشبختی را برایت آرزومندم...

/ 0 نظر / 45 بازدید