مثل همیشه


 

مثل هـَمیـشـﮧ بـَراے تــُو مے نـویـسَـم ..

 


تــُو بـﮧ نیـتِ هَـر ڪِـﮧ دوسـت دآرے ، بـِخـوآ
טּ !

مےدانـَم ڪِـﮧ نِمے خـوآنے

مےدانـَم ڪِـﮧ نِمے دانے

حـَتـے مےدانـَم ڪـﮧ گـوش هـَم نِمے دهے !

وَلے مـَـ
טּ مےدانـَم ڪـﮧ

هـَنـوز هـَمآنـَم ڪـﮧ دوسـتـَت دآشـت ..

اَمـآ

ڪَمے شِـڪَسـتِـﮧ تـَر ..

گآهے دِلنـِوشـتـِﮧ هآیـَم تَـلخُ گـَزَنـدِه مے شـَوَنـد

چـﮧ ڪُنـَم ؟!

دِلـَم پُر اسـت

 

تــُو بـﮧ دِل نـگـیر...

خسته شدم از نبودنت

 

خسته شدم از قلمی

 

که فقط از تو

 

برای تو مینویسه

 

خسته شدم از قلبی

 

که

 

فقط برای تو

 

به عشق تو می تپه

 

خسته شدم از زندانی

 

که تمام دیوار های آن

 

از یاد تو پر شده

 

و فقط تو میدانی که

 

این دیوار ها هیچ وقت در نمیشوند

 

و یادت هیچ وقت

 

حتی به خاطره هم

 

تبدیل نمیشوند

 

خسته شدم...

 

چقدر دوری...

 

چقدر فاصله...

 

چقدر انتظار

 


/ 0 نظر / 14 بازدید