سخت است

سخت است ماندن برای کسی که

میدانی دیگر برایت

نیست!

سخت است ماندن با خاطراتی

که میدانی دیگر

تکرار نمیشوند

سخت است زندگی با خیالی که

بی خیالترین هاست

به یادت

و چقدر سخت و دردناک است

ماندن و زندگی کردن

با تویی که دیگر

نیستی..

نمی آیی..

نمیخواهی..

این است درد من..

نمیخواهی..

 

/ 0 نظر / 13 بازدید