دلتنگی

نمیدانستم دلتــنــگی دل نازکــم میکند . .

 


آنقدر که به هر بــهانه ی کوچکـــی چانه ام بلرزد و چشــمهایم پـُر...

 

نمیدانستم نبــودنت کودکم میکند...

 

آنقدر که ساعتـــها گوشه ای بشــینم و با همه قــهــر که چرا نیستی..

 

چـــرا؟؟؟

/ 0 نظر / 30 بازدید