عکس تو


عـــ ــ ــکس تـــــــو را

به سقفــــــ آسمــ ــ ــان سنجــــاق میکنمـــ ـــ

 

ــ ..

حال که ایــــن روزهـــا


از فرط دلتنـ ــ ـگی

چشمانـــم مدام رو به آسمــ ــ ــ ـان استـــــ ـ ـ ـ ..

 

بگذار تــــــو در قابـــــــ چشمانــــم باشیــــ

/ 0 نظر / 19 بازدید