جا مانده ام

از قـافلـه جــا مــانـدم درست سال ها پیش،

جـــــا مـاندم...

 زندانی این روزگار زشت شدم...

روزگاری که نه از جنس مـــن است نه از بـــرای من...

 چه رسمیست دنیــا!

از گردشش می نالـیم و می نـــالـیم

و روز زمین گیر شدنمان را جشن میگیریم!

/ 0 نظر / 18 بازدید